Archive for the ‘Site Duyuru’ Category

Ayırma Büyüsü İle Uzaklaştırma

Sevdiğiniz kadın ya da erkeğin bir başkası tarafından çalınmaya çalışılması durumunda araya giren üçüncü şahısı pişman etmek için: Bu üçüncü kişinin adı Cuma yatsı namazından sonra bir taşın üzerine yazılarak hiç kurumayacak olan bir su birikintisinin ya da gölün içine atılır. Ardından 71 adet nohut tanesinin üzerine birer nokta koyup hepsi bir kesenin içine doldurulup […]

Alexa Nasıl Sıralar

Alexa,Dünyadaki web sitelerini belirli kriterlere göre sırlama yapan ve webmasterlar tarafından ilgiyle takip edilen seo çalışmalarında parelel olarak analiz edilen bir sitedir.Alexa ile web sitelerinin yoğunluklarına göre sıralamalarını öğrenebilirsiniz.Sürekli güncellenerek sitelerinin gelişimine göre sırlamaların değişitiği,web sitesi sahipleri sürekli farlı yollar deneyerek Alexa sıramalarını arttırmakiçin çalışmaktadır.Alexa sıralama artması tabiki seo konusunda sıralamanızda büyük yarar sağlıycak ve […]

aşık etmek için değişik büyüler

Yirmibir tane kuru üzümün üstüne bir Yasin okunur. Sonra bunlar bir kapta ağır ağır kavrulurken bir kara dut, bir beyaz dut çubuğu ile bunlar karıştırılır. bir yandan da ”falan oğlu yada kızı falan kişi aşkımdan ak dut gibi sararsın, kara dut gibi kararsın. Yemesin içmesin, gözüne uyku girmesin, beni gördükçe rahat etmesin!” diye tekrarlanır. Üzümler […]

Büyü aşka Çaremidir

Bu, insanların inancına ve yaşamı algılayış biçimine göre değişir. Kişi büyü yaptırıp olay istediği gibi gerçekleşmese bile, bunu hayra yorarak Allah istemiyor diyebilir. Bu durum kişinin büyüye olan inancını kesinlikle sarsmaz. Diğer bir durum ise, kişi büyüyü yaptırmasıyla birlikte istediğinin oluşması durumunu direk olarak büyüye bağlar. Bir şeyi çok isterseniz olur zaten. Aslında inanca göre […]

Büyünün Ne Olduğu Hakkında

İnsanlar ve büyü, bu sözün anlamı insanların var olmasından itibaren, genelinde anlamsız bile olsa, büyülerin, muskaların, mühürlerin ve buna benzer şeylerin bir anlam da hurafi inanışları, mistik düşünceleri taşısa bile tarihsel inançlar ve gelenekler süresi içerisinde yerini almıştır. Bu durum eskiden günümüze kadar olan tüm toplumlarda ve medeniyetlerde çok önemli farklılıklar göstererek varlığını sürdürmüş ve […]

Seni Görmeden Duramaz

matlubun uykusunu muhabbetle bağlamak istersen pazar günü güneş doğarken bir kağıda fatiha suresini yazar ve altına şu teklifi yazar kağıdı rüzgara esen bir yere asarsın YAZILACAK TEKLİF: ءقدت نوم فلن ابن فان ءلى محبت و ءشق فلن بنث فلن بحر م ة ا اسر ة ا افا تح ة Gelen Aramalarbeni görmeden duramasın duasıbeni aramadan […]

Cinlerin Alemi bana gösterildi İğne atcak yer Bulamazsın

Medyum Olcaya Hemen Sormak İçin

KISKANÇLARI KOVMA DUASI

Bir kimse, sevgilisini kıskanan, elinden almaya, ya da ona başka türden bir kötülük etmeye kalkışanların düşüncelerini gerçekleştirmelerini önlemek için cineiye bir muska yazdı­rır, gerekli duayı okutursa, dileği yerine gelirmiş.İlkin kıskanan kötü düşünceli  kişinin evinin yakınından, geceleyin bir avuç kuru toprak alı­nır, cinciye götürülür, durum açıklanır. Cinci,okur, üfler, cinleri çağırıp kıskanan kişinin yaratıldığı toprakta hangi kötülük […]

GENÇLİĞİ SÜRDÜRME DUASI

Kimi yaşlı kadınlar genç görünmek, boyuna erkeklerle ilişkilerini sürdürmek için türlü yollara başvururlar. Daha çok yeni ergenleşen gençle e düşüp ·kalkan bu tür kadıniann bütün başarılannı cincilere, okuyup üflenmelere,muskalara, büyülere borçlu olduklan söylenir.Bunların kullandıkları muskalar, genellikle, güzellik, gençlik muskalandır. Halk arasında .erkek canlı• denen bu kadınlar yörenin cincileriyle, hocalarıyla yakın ilişkiler kurarlar, bu konuda gerçekten […]

Büyü Hakkında

İnsanlar ve büyü, bu sözün anlamı insanların var olmasından itibaren, genelinde anlamsız bile olsa, büyülerin, muskaların, mühürlerin ve buna benzer şeylerin bir anlamda hurafii inanışları, mistik düşünceleri taşısa bile tarihsel inançlar ve gelenekler süresi içerisinde yerini almıştır. Bu durum eskiden günümüze kadar olan tüm toplumlarda ve medeniyetlerde çok önemli farklılıklar göstererek varlığını sürdürmüş ve de […]