Archive for the ‘Havas’ Category

Büyük Dilek Duası En Güçlüsünü Oku

Bir gün Hz Peygamber (s.a.v) ashabıyla mescitte otururken Cebrail a.s geldi ve şöyle dedi : Ya Muhammed! Hakk Teala sana selam gönderdi ve bu duayı sana verdi. Ki bu duayı senden önce hiçbir peygambere vermedi. Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa veya götürse kıyamet günü kabirden kalkacak, burağa binecek, hatta mahşer halkı “Bu hangi […]

Haber Alma Duası

7 tövbe istigfar 7 salavat niyet 121 ya vedud ya mukaddim 121 ya vedud ya kavii 121 ya vedud ya camii 3- el Muhyî ,el-Mümîtü, el-Kâbıdu,el-Bâısü,el-Vârisü,eş-Şâfî,el-Berru, el-Evvelü,el-Âhıru ,ez-Zâhiru,el-Bâtınü,el-Kuddûsü,Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. sonra el açıp niyetini duanı tekrar ediyorsun 7 salavat ve bir fatiha okuyorsun. Gelen Aramalarhaber alma duasıhayirli […]

Giden Birisini Geri Getirtmek İçin Etkili Dua

Güsül abdesti alıp sabah kuşluk vakitte 2 rekat namaz kılıp sonra 53 defa YASİN süresi birinci mübinine kadar okunur kimin için niyet edilirse geri gelir

Zina ve İçkiden Uzak Tutma Duası

Ye harfini 100 defa on satır olarak, her satıra onar defa yaz. Sonra kagıdın üzerine Yâhin Yûhin isimlerini 1000 defa okuyup, yazıyı tatlı su ile sil. Kendisinde kötü alışkanlık bulunan kimseye bu su içirilirse, Allah Teala o kisiye tevbe nasip eder ve bu kötü alıskanlıklarından kurtulur. İçki gibi kötü alışkanlık için faydalıdır. Gelen Aramalarzina duasızina […]

Nasipini Bulup Evlenmek İçin Dua

Gavs-i A’zam’a nisbet edilen İSTİĞASE – Bunun okunma vakti – Özellikle Gavs’in bunu Sali günleri ya gece yansında ya da. seher vaktinde okuyup amel ettiği… GAVS-İ A’ZAMTN İSTÎĞASESİ RAHMAN VE RAHÎM OLAN ALLAH’IN ADIYLA Çok önemli bir konu ile karşılaştığında, seni üzen bu musibetin Allah tarafından defedilmesin! arzu edecek olursan önce, ya yatsı namazından sonra […]

Büyük İsmi Azam Duası

Yuşa Aleyhisselam’ın Okuduğu İzm-i Azam Duası Allahümme inni es’elüke bismikez zekiyyit tahrit tahiril mütahheril mükaddesil mübarakil mahzunil meknunil mektubi ala süradikıl mecdi ve süradikıl hamdi ve süradikıl kudrati ve süradikıs sültani ve süradıkıs sirr* İnni ed’uke ya rabb* Bi enne lekel hamde la ilahe illa enten nurul barrür rahmanür rahıymüs sadiku alimül ğaybi veş şehadeti […]

Aileyi Kurtarmak Eşi Getirmek İçin Dua

Helalin oaln birini kendine celp ve teshir etmek yada evini yuvasını terk eden birini gerisin geri yuvasına dönmeye mecbur etmek istersen muhabbete ait mesut bir saatte bu mübarek kasemi ihlas ve samimiyetle 15 defa okuman yeterlidir.Niyet ve kast ettiğin kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun şüphesiz döner gelir.Lakin bu gibi bu kasem […]

Kalp Gözünün Açılması için Dua

Aşağıdaki verilen tavsiyeler çok ağır olmakla birlikte süreyi kısaltmaya yöneliktir. Esma zikri yapanlar muhakkak Esmaül hüsnayı tamamen okumakla hergün dengeleme yapmaldır. Pek çok bereket ve feyz’e menba olan şu ayetler ayrıca kalb gözünü açmada tesirlidir. Necm Suresi Ayet 58 i, gunde 1153 defa okuyanin kalp gozu acilir. Gunde 13.000 Defa Ya Rahman diyenin kalp gozu […]

Kısmeti Kapalı Olup Evlenmeyenler İçin Dua

Kısmeti kapalı olan kimselerin kısmetlerinin açılıp evlenmeleri ve hayırlı yuva kurabilmeleri için; aşağıda gelen ayet bu niyetle günde 480 defa okunur ve buna birkaç gün devam edilirse her türlü bağlı kapılar açılır.Hayırlı yuva kurulur. Bismillahirrahmanirrahim Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihiyn

Sihiri ve Büyüyü Bozan Dua

Bilindiği üzere sihir nazar sadece insanlar tarafından yapılmaz bunlar cinler tarafından da yapılır ki zaten her hoca bunların yaptığını bakımda göremez. İnsanlar tarafından yapılan büyülere çözümler mevcut ama gördüm ki sanalda ve günümüzde cinlerin yaptıklarına karşı pek bilgi verilmiyor. Oysa ki bu zamanda cinler tarafından büyüye uğrayanlar isabeti ayna uğrayanlar bihayli fazla. Her neyse konuya […]