Archive for the ‘Dilek Duaları’ Category

Sevdiğiniz Erkeğin Kalbini Kitleme Duası

Sevdiğiniz erkek aldatan ve gözü dışarıda bir erkekse ve bu kadınlık gururunuzu zedelemenin yanında onu sevdiğiniz için kalbinizide sızlatıyorsa bu duruma çare olabilecek uygulamalarımız var.Yıllardır bir çok kişiniz gönül yaralarını sardık ve sevdiklerine kavuşturduk.Konu hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz. Gelen Aramalargözü dışarıda olan erkek için dua

Dilek Ve Birisini Etkilemek İçin Dua

Aşağıdaki duadan iki adet yaz birini taşı diğerini dilinin altına koy ve istediğinle konuş, dileğin gerçekleşir. Allahü latiyfün bi ibadihi yerzüku men yeşa’ ve hüvel kaviyyül aziz* Ve tühibbunelmale hubben cemmen* Gelen Aramalarbirini etkilemek için duaetkilemek için duabirini etkilemek için okunacak duabirisini etkilemek için duapatronu etkileme duasıbirini etkilemek için okunacak dualar

Birisine Söz Dinletmek İçin Dua

Birisine bir işi yaptırmak, söz dinletmek, zararını önlemek, kendini sevdirmek istersen, aşağıdaki duayı 70 defa bir avuç toprağa oku ve dilediğin kişinin yoluna serp. Niyetin gerçekleşir. Kale rabbiğfir li veheb li mülkel la yembeğiy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab* Gelen Aramalarkocaya söz dinletme duasısözünü dinletmek için duakocaya sözünü dinletme duasısöz dinletmek için duakocaya […]

Düşmanın Kalbini Yumuşatmak İçin Dua

Düşmanın kalbini yumuşatmak Zalim ve gaddar olan bir kimsenin kalbini yumuşatmak ve ülfetini kazanmak için öyle namazı kılınır. Arkasından iki rekatta hacet namazu kılınarak 50 defa alttaki dua okunur ve niyet zikredilirse zalimin zulmü sevgi ve muhabbete dönüşür. Dua; ”Ya Vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu” Gelen AramalarKalp yumuşatma duasıkalbi yumuşatmak için duakalpleri yumuşatan […]

Zinadan Kurtulmak İçin Dua

Zina eden kimse; bu durumdan kendisini kurtarmak isterse; aşağıda gelen ayetleri temiz su üzerine 101 defa okur. Bu suyu 7 sabah aç karnına içerse kalbindeki kötü şehvet hissi kalkar. Zina vb olumsuz alışkanlıklarından kurtulur. Vela tükrihu fetaytiküm alel biğai in aradne tehassunel li tebteğu aradal hayatid dünya ve mey yükrihhünne fe innellahe mim ba’di ikrahihinne […]

Kimseden Zulüm Görmemek İçin

Kim günün zuhal saatlerinde 88 defa Yüce Mevla’nın Halim ismi, şerifini zikretmeye devam ederse herkes ona karşı uysal, mülayim ve anlayışlı olur. Kimse ona zulmedemez. Hz. Musa A.S.’ın firavunun yanındayken bu ismi çokça zikrettiği gelen rivayetler arasındadır.

Dünyada Ve Ahirette Mutlu Olmak İçin

Dünyevi ve uhrevi, ebedi mutluluk ve saadere erişmek isteyen kimse; her günün Utarit yıldızının saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikretmeye devam ederse beklediği saadet ve mutluluk kapıları sonuna kadar kendisine açılır.

Hidayete Ermek İçin Dua

”Ya Hadi” ismi şerifini her günün şems saatinde 30 defa zikretmeye devam eden kimseler dalalaetten kurtulup hidayete ve manevi mutluluğa mazhar olurlar. Gelen Aramalarhidayete ermek için duahidayete ermek için okunacak duahidayete erdiren duakocanın hidayete ermesi için duahidayet icin okunacak dua

Ailedeki Huzursuzluk İçin Dua

Kadir suresi aşağıda gelen azimetle birlikte yenilen bir şey üzerine 313 defa okunup geçimsiz olan kişilere yedirilirse sevgi ve muhabbetleri çoğalmış olur. Ya Kayyum, Ya Rafi’, Ya Settar, Ya Vedud, Ya Cemil, Ya Celil, Ya Allah* Gelen Aramalarhuzursuzluk için duamusibetlik huzursuzluk için dua

Aile Geçimsizliklerine Son Vermek İçin Dua

Aile geçimsizliklerine son vermek ya da evini terk eden, kaçan, nerede olduğu belli olmayan bir insanın geri yuvasına dönmesini temin etmek amacıyla; 70 adet tuz tanesi üzerine aşağıdaki dua 51 defa okunup nefes edilir. Gece yarısından sonra yanan ateşe atılırsa niyet eden kişiler arasında çok kuvvetli sevgi muhabbet ve aşk meydana geleceği gibi terk edip […]