Archive for the ‘Büyü Bozma’ Category

Büyüden Korunma İçin

Bismillahir rahmanir rahıym* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli seyin ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn* Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vagfir li fe inneke hayrul gafirin*Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn* Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel […]

Büyü Bozma

Eğerki bir kimse eşine veya başka bir kimseye hayız kanı içirerek büyü yapmış olsa ol kimseye aşağıda belirtmiş olduğum okumaları 1 bardak suya veya çok az veya yarım bardak suya okuyup bir şeye katarak içer ise bu işlem yapılmış kimsenin büyüsü bozulmuş olur. Okunacak dualar şunlardır. 7 defa Nas suresi 7 defa Fatiha suresi 700 […]