Archive for Ekim, 2011

Sevgi Ve Muhabbet İçin Etkili Dua

Sevgi muhabbet hususunda etkili dualardan biriside; ‘İnnehu li-hubbil Hayri leşedid* Ya erhamerrahimiin.’ Kim bu duayı sabah namazının ardından 313 defa okumaya devam ederse, hem; sevdiği kimse ile aralarındaki muhabbet çoğalmış olur ve hem de sevdiği kişinin kalbi yumuşar ve hidayet yolunu tercih eder.

Zinadan Kurtulmak İçin Dua

Zina eden kimse; bu durumdan kendisini kurtarmak isterse; aşağıda gelen ayetleri temiz su üzerine 101 defa okur. Bu suyu 7 sabah aç karnına içerse kalbindeki kötü şehvet hissi kalkar. Zina vb olumsuz alışkanlıklarından kurtulur. Vela tükrihu fetaytiküm alel biğai in aradne tehassunel li tebteğu aradal hayatid dünya ve mey yükrihhünne fe innellahe mim ba’di ikrahihinne […]

Kimseden Zulüm Görmemek İçin

Kim günün zuhal saatlerinde 88 defa Yüce Mevla’nın Halim ismi, şerifini zikretmeye devam ederse herkes ona karşı uysal, mülayim ve anlayışlı olur. Kimse ona zulmedemez. Hz. Musa A.S.’ın firavunun yanındayken bu ismi çokça zikrettiği gelen rivayetler arasındadır.

Aşk Dahil Herşey İçin Dua

Allah’ın Mecid ismi şerifini her günün Zühre yıldızının saatinde 57 defa zikreden kimsenin başta aşk muhabbet olmak üzere niyet ettiği ve başladığı her şey kısa zamanda gerçekleşir. Gelen Aramalarherşey ıçın duahersey icin dualar

Dünyada Ve Ahirette Mutlu Olmak İçin

Dünyevi ve uhrevi, ebedi mutluluk ve saadere erişmek isteyen kimse; her günün Utarit yıldızının saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikretmeye devam ederse beklediği saadet ve mutluluk kapıları sonuna kadar kendisine açılır.

Hidayete Ermek İçin Dua

”Ya Hadi” ismi şerifini her günün şems saatinde 30 defa zikretmeye devam eden kimseler dalalaetten kurtulup hidayete ve manevi mutluluğa mazhar olurlar. Gelen Aramalarhidayete ermek için duahidayete ermek için okunacak duahidayete erdiren duakocanın hidayete ermesi için duahidayet icin okunacak dua

Ailedeki Huzursuzluk İçin Dua

Kadir suresi aşağıda gelen azimetle birlikte yenilen bir şey üzerine 313 defa okunup geçimsiz olan kişilere yedirilirse sevgi ve muhabbetleri çoğalmış olur. Ya Kayyum, Ya Rafi’, Ya Settar, Ya Vedud, Ya Cemil, Ya Celil, Ya Allah* Gelen Aramalarhuzursuzluk için duamusibetlik huzursuzluk için dua

Eşinize Kendinizi Sevdirmek İçin Dua

Aşağıda gelen duayı yazıp sağ kolunda taşıyan kişinin eşi kendisini sever ve sözünü dinler. İnnellahestafa Ademe ve Nuhan ve ale İbrahime ve ale imrane alel alemin* Zürriyeten ba’duha min ba’d, vallahü semiun alim*

Kısmetsizlere Etkili Dua

Kısmeti kapalı olan kimselerin kısmetlerinin açılıp evlenmeleri ve hayırlı yuva kurabilmeleri için, aşağıda gelen ayet bu niyetle günde dört yük seksen defa okunur ve buna birkaç gün devam edilirse her türlü bağlı kapılar açılır. Hayırlı yuva kurulur. Okunacak ayet budur; Bismillahirrahmanirrahim* Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihiyn*

Aşk İçin Çok Kuvvetli Bir Yöntem

Aşağıdaki berhetiyye duası her konuda etkili olduğu gibi, sevgi, aşk ve muhabbet konusunda da oldukça etkilidir. Eşinin, ailesinin, yuvasının huzur ve muhabbetinin çoğalması arzu eden bir kimse, her günün muhabbet saatlerinde 45 defa kırmızı mum üzeirne okunup nefes edildikten sonra niyet söylenerek yakılır. Gerekirse buna yedi gün yada yedi gece devam edilir. Beklenen netice en […]