Archive for Eylül, 2011

Evlenmek için Etkili Bir Celp

Bismillahir Rahmaanir Rahiim Asselaatu vessalaamu Alayke Ya Rasulallah Sallal Laahu Ta’ala Alayhi ve Aalihi ve barik ve sellim Assalaamu Alaykum ve Rahmatullahi ve Barakaatuhu Nicekereler denenimiş ve olumlu sonu alınmış bir uygulamadır: Uygulamaya başlamadan önce sadaka vermek,Uygulama islami takvimin ilk cumasın da başlanır 3 cuma ara vermeden devam edilir. Önce niyet edidilir , sonra 11 […]

Herkese Hoş Görünmek İçin Dua

Mevki ve makam sahibi bir kimseden herhangi bir dileği olan ve aynı zamanda o kimseye hem sevimli ve iltifatlı görünmek hemde itirazını önleyerek dilek ve hacetini görülmesini arzu eden kimse; Cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılar ve arkasından bin defa aşağıdaki ayeti okur ve isteğini söylerse, hem o kişinin kalbine taht kurar […]

Yuvasına Dönmesi İçin Dua

Eşini ve yuvasını terk eden birini geri yuvasına dönmeye mecbur etmek istersen, önce temiz bir kağıda büyükçe bir daire çiz. Bu dairenin etrafına elif’den ye’ye kadar 28 arap alfabesini yaz. Bu alfabenin etrafına da yine daire şeklinde daveti behiyyeyi yaz. Dairenin içerisine ise matlubun tasvirini çiz. Sonra eline bir çivi al 7 defa berhetiyyeyi okuyarak […]

Sevdiğin Kişiyi Sana Vermiyorlarsa Bu Duayı Oku

Sevdiğin kızı sana vermiyorsalar yada kıza akıl verenler kafasını karıştıranlar oluyorsa dereden 41 tane çakıl taşı al. Her taşın üzerine bir adet yasin oku. Her okuyuşta yasin suresinin dokuzuncu ayetini yedi defa tekrarla. Bu şekilde 41 taşın üzerine 41 yasin okuma işlemini tamamladıktan sonra, bu taşları götürüp bir tenha bir yerde toprağa göm.

Evlenip Yuva Kurmak İçin Dua

Evlenip hayırlı yuva kurmam maksadıyla erkek ve bayan birbirlerini sevmelerine rağmen her hangi bir tarafın ailesi bu evliliğe itiraz ediyorlarsa bu itirazı önlemek amacıyla aşağıda gelen ayeti kerime yazılır. altına niyet ilave edilir. Aynı ayet yazılan bu kağıdın üzerinede okunarak itiraz eden kimselerin eşiğine yada yollarına gömülürse itirazları önlenmiş olur. Ve emdednahum bi fakihetin ve […]

Yuvasını Bozan Terkedeni Geri Getirme Duası

Vedduha sursi şerifesi, evini yuvasını terk eden hatta nerede olduğu belli olmayan kimselerin geri dönmeleri için bir tiryaktır. Sureyi şerife; bahsedilen niyetlerle günde 313 defa okunmaya devam edildiği taktirde kısa zamanda kayıp ortaya çıkacaktır. Ayrıca; kaybolan bir insan değilde şya ise; ya hırsız ortaya çıkar yada kayıp eşya bulunur.

Şefkat Duası

Ya Celil ismi şerifini her günün şems saatinde 73 defa zikretmeye devam eden kimselerin kalpleri lutuf ve şefkatle dolar, herkes kendisine iltifatta bulunur. Halk arasında muhterem olur. Gelen Aramalarşefkat duası

Kolay Evlilik Duası

Aşağıdaki ayetleri üç defa yazıp üzerinede 42 defa aynı ayetler okunur taşınılırsa; taşıyan kişi bekarsa evlenir, fakirse kendisine hayır ve bereket kapıları açılır. Hasta ise şifaya kavuşur. Borçlu ise borcunu ödeyecek vesilelerle karşılaşır. Daha bir çok dilek ve maksata kavuşur. Her gün en az üç defa okumaya devam etmek neticeye ulaşmayı çabuklaştırır. Ve la temüddenne […]

Kuvvetli Aşk Duası

bu dua temiz bir porselen tabağa yazılır ve temiz su ile silinerek birazda zemzem ilave edilir, üzerinde aynı dua 1000 defa okunduktan sonra geçimsiz olan çiftlere içirilirse aralarında kuvvetli bir aşk meydana gelir ve birbirlerine oldukça şirin görünürler. Dua; ”Ya samedü min ğayri şibbin fela şey-e kemislihi”

Ömür Boyu Aşk İçin Dua

Ömür boyu sevgi muhabbet ve aşk için aşağıdaki azimet yenilen tatlı bir şey üzerine 101*113 defa okunur ve talep edilen kimseye yedirilirse istenilen sevgi muahbbet fazlasıyla meydana gelir. Kul in küntüm tühibbünellahe fettebiuni yühbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahıym* Kad şeğafeha hubben* İnna leneraha fi dalalin mübin* Yuhibbuhüm ve yühibbunehu ezilletün alel mü’minin* […]