Archive for Mart, 2011

Duanın Kabul Olma Şartları

Gece yarısı 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp; 1,inci rekatta Fatihadan sonra Mülk Suresinin 15 ayetini, 2inci rekattada Fatihadan sonra diğer 15 ayeti oku. Namaz bitince; 11 defa “Ya Daim, Ya Hayy, Ya Ferd, Ya Vitr, Ya Kadim, Ya Ehad, Ya Samed SallALLAHü ala Muhammedin ve ala ali Muhammed” oku ve isteğini, hacetini dile […]

En Güçlü Geri Getirme Duası

Muhabbet için Cin suresini 17 defa matlubunun niyetine oku. Ama her okumanın sonunda bir (1) defa su duayı oku: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahlî Sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea kavlen […]

Aşık Olduğun Birisini Kendine Aşık Etmek,Ayrılanı Geri Döndürmek İçin Dua

Çok sevdiğin birinin sevgisini kazanmak,ayrılanı geri getirmek(eş veya helal olan kimse ) için abdest alınır ve 2 rekat namaz kılınır. O kişinin resmine bakarak 30 kere Peygamber efendimize salatı selam gönderirlir ve 170 kere Vedduha süresi okunur. Bismillahirrahmanirrahim 1.Vedduha. 2.Velleyli iza seca. 3.Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. 4.Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. 5.Ve lesevfe […]

İftiradan Kurtulma Duası

Allah rızası için ve İftiradan Kurtulmak Niyeti İle 2 veya 4 rekat namaz kılınır. “Fatiha süresini üç kere +İhlas süresini üç kere oku” ve arkasından “Subhanallahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber.” Diyerek Adl, Fettah ve Hakem İsmi Şeriflerini sayıları adedince zikr et. ya Adl= 104 EL ADLÜ (CELLE CELALUHU)= Mutlak adalet sahibi.Çok adaletli.Adaletle hükmedendir ya […]

Dilek Namazı Nasıl Kılınır

2 Rekaatlik Hacet Namazı normal olarak gece kılınması efdaldir ancak vakti olmayanlar günün herhangibir saatinde yapabilirler…. 1.Önce abdest alınır 2.Niyet edilir 3.Subhane+Fatiha+Kafirun(10 defa):1.Rekaat 4.Fatiha+ihlas(11 defa):2.Rekaat 5.Selam verdikten sonra 6.Sallı+barik(3 defa) 7.Yasın şerif(3 defa) 8.Sallı+barik(3 defa) 9.Allahu teala hazretlerine dua ve niyazda bulunulur Ya Mucibuddavaat , Ya Samiud-dua,va Ya erhamarrahimin. Sallu Alal Habib Salli Ala Muhammed […]

Eşinle Sevgilinle Barışmak Aranız Düzeltmek İçin Dua

insan süresinin ilk iki ayetini kişiye niyet edip 313 defa okunursa ve buna 7 gün devam edilir saati yok ama gece yatsıdan sonra okunursa daha iyi olur. 1-Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura. 2- İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basıyra. Gelen Aramalarsevgiliyle arayı düzeltme duasısevgiliyle arayı düzeltmek için […]

Terketmiş Sevgili yada Eşler İçin Geri Getirme Duası

Eşini veya sevgilisini terk etmiş birinin itaatlı bir şekilde dönmesi için bu duayı yazıp yazdığını havaya asarsan,en kısa zamanda döner. Yazılacak olan dua budur: Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke […]

Evindeki Huzuru Sağlamak İçin Dua

Elhamdülillêhillezî yümsiküssemêvêtisseb’a en takaa alel ardi illâ biiznih, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Sevgiliye ve Eşime Kavuşmak İçin Dua

Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Cuma gunu gunesin dogsundan batisina kadar bi an vardir o anda istenilen verilir. Ancak o anin ne belli vakti, nede belli bi zamani vardir. Belki bi saniye, belkide bi saattir, hatta salise ble olabilir, bunu bilemezsiniz. O ani yakalamak icin gun boyunca tesbihte bulunmak gerekir.” Persembeyi cumaya baglayan gece bu ismi azami […]

Uzaktaki Sevgiline Kavuşma Duası

Ibn-i Ebi’d Dunya, Ibrahi b. Hallad’dan (r.a) rivayet ediyor, Ibni Hallad: Cibrili Emin, Yakub (a.s) geldi, Hz. Yakub kendisinin hasret halinden bahsetti. Cibri-i Emin: Size bi dua ogreteyim. Onu okursaniz, Cenab-i Hak size ferahlik verir. Arzunuz yerine gelir. “Yâ men lâ yalemu keyfe illâ hüve ve men lâ yeblugu kudretehü gayruhü ferric annî” Gelen Aramalarsevgiliyle […]