Archive for Kasım, 2010

Güçlü Hacet(dilek) İçin Dua

Bismillahirrahmanirrahiym* Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim* Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim* Gelen Aramalarguclu hacet dualarien guclu hacet duasi

Denenmiş Olan Dilek Duası

HADİD Bismillahirrahmanirrahim 1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu. 2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun. 3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun. 4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve […]

Can Sıkıntısından Kurtulmak İçin Dua

her gün, 7 kere euzubillahimineşşeytanirracim,Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli,amin. duası okunursa can sıkıntısından kurtulur ve herşeyi rast gidermiş. Gelen Aramalarcan sıkıntısından kurtulmak için dua

Zenginlik Ve Bol Rızık İçin Dua

Cunnetil Esma ile yapilan yalvaris -Fakirlikten Kurtulmak -Rızk-Servet için *19 gece arka arka ya okunur. *Niyet edilir istedigini dile getir dua edilir *Yeni ayin basinda gece 23.30 da tenha yerde okunur *abdes alip kibleye karsi oturun *21 defa Selavatu selam okunur *1 adet Fatiha *3 adet Ihlas *15 adet Ayetul kursi okunur *95 adet .Bismillahir […]

Etkili Keskin Dua

Ya kebir Ya cebbar Ya hayy Ya kayyum Ya halim Ya hamid Ya cevat Ya vehhab Ya afüv Ya Azimül üzema ente Allahül Kebirül Müteal Süphaneke Ente Allahümme Malikü,ddünya ve Ahiratü eselüke en Tansureni ve Taineneni ala Matlubi Ya İsrafil bi hakkı Sahibül Bünyetil.Ülya ve bihakkı SEMAÜS sadiseti ve bihakkı el kevkebül Münrül ebyadi essaidi […]

Etkili Ve Güçlü Muhabbet Duası

Şu ج ح م خ harfleri sağ baş parmağının tırnağına yaz. Yazdıktan sonra, baş parmağını avucunun içine yum ve yetmiş (70) defa Kevser suresini oku. Daha sonra matlubunu gördüğün zaman avucunu aç. Matlubun sana muhabbet eder. Gelen Aramalaretkili muhabbet duası

Muhabbeti Çoğaltmak İçin Dua

Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah.Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya ALLAH. Bolca okunmasi gereken cok kuvvetli etkili bir muhabbet duasidir defalarca denedim her seferinde etkisini yasadim.kendinizi vererek tum kalbinizle niyet ederek okuyun… Gelen Aramalarkul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya allah

İftiraya Uğrayanlar İçin Dua

Iftiraya uğrayan kimse “Ya Allahü,ya şehidü“diye gece yarisi (329) defa okursan,Allah Teala onu bu iftiradan kurtar. Gelen Aramalariftiraya uğrayanın duasıiftiraya uğrayanlar için duaiftiraya ugrayanın okuması gereken duaiftiraya uğrayanların duası

Sevgilim Geri Dönsün Duası

SEKİNE DUASI okunuşu 1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek) 2. İstiğfar (7 DEFA) 3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA) 4. Allah-u Ekber (10 DEFA) 5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA) yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra […]

Sevdiğinin Dönmesi İçin Yasin Suresi

2 rekat namaz kıl, niyet ederek yasin suresini okumaya başla…her mübin durağına gelince; 102 defa “Allahümme ya mübin” 7 defa ” Allahümme ya camiaannasi li yevmin la raybe fihi” dersin sonra tekrar başa dönerek aynı işlemi yasin bitinceye kadar tekrar edersin… yasin bitince de ” Ya Rabbi, yasini şerif hürmetine, mübin ismi şerifi hürmetine, cami […]